رسید مرسولات پستی - نسخه کامل
1399/08/11

پژوهشگران گرامی

لطفا فایل رسید مرسولات پستی  را از آدرس زیر

 

https://uupload.ir/view/d96l_parcelreceiptdense_(2).pdf/

https://uupload.ir/view/r388_parcelreceiptdense_(3).pdf/

https://uupload.ir/view/tk41_parcelreceiptdense_(4).pdf/

https://uupload.ir/view/o56p_parcelreceiptdense_(5).pdf/

https://uupload.ir/view/okzc_parcelreceiptdense_(6).pdf/

دانلود نمایید و سپس با وارد کردن کد مخصوص خود در آدرس زیر بسته خود را رهگیری نمایید.

https://tracking.post.ir/